Parròquia Sant Celoni

HORARIS

  • Santa Missa
  • Despatx parroquial
  • Confessions
  • Exposició al Santíssim Sagrament
  • Sant Rosari

DILLUNS: 19.30h

DIMARTS A DIVENDRES: 09.00h

DISSABTE I VIGILIES: 20.00h

DIUMENGE: 08.30h i 11.30h

DILLUNS: 20.00h

DIMECRES: 11.00h

DILLUNS: 19.00h

DIMECRES: 10.00h

DISSABTE: 19.30h

* i sempre que es demani

DILLUNS: 20.00h

DIMECRES: 09.30h

DIJOUS: 18.00h

DIUMENGE: 18.00h*

* S‘avisa amb temps els diumenges que n’hi hagi

1r DIVENDRES DE MES: Exposició al Santíssim de 9:30h a 19:30h

DE DILLUNS A DIVENDRES: 19.00h

DILLUNS: 19.30h

DIMARTS A DIVENDRES: 09.00h

DISSABTE I VIGILIES: 20.00h

DIUMENGE: 08.30h i 11.30h

DILLUNS: 20.00h

DIMECRES: 11.00h

DILLUNS: 19.00h

DIMECRES: 10.00h

DISSABTE: 19.30h

* i sempre que es demani

DILLUNS: 20.00h

DIMECRES: 09.30h

DIJOUS: 18.00h

DIUMENGE: 18.00h*

* S‘avisa amb temps els diumenges que n’hi hagi

1r DIVENDRES DE MES: Exposició al Santíssim de 9:30h a 19:30h

DE DILLUNS A DIVENDRES: 19.00h

Per més informació: