HORARIS

DILLUNS: 19.00h

DIMARTS A DIVENDRES: 09.00h

DISSABTE I VIGILIES: 20.00h

DIUMENGE: 08.30h i 11.30h

DILLUNS: 20.00h

DIMECRES: 11.00h

* Pot variar durant el mes d'agost

DILLUNS: 19.00h

DIMECRES: 10.00h

DISSABTE: 19.30h

* i sempre que es demani

DILLUNS: 20.00h

DIMECRES: 09.30h

DIJOUS: 18.00h

DIUMENGE: 18.00h*

* S‘avisa amb temps els diumenges que n’hi hagi

1r DIVENDRES DE MES: Exposició al Santíssim de 9:30h a 19:30h

DE DILLUNS A DIVENDRES: 19.00h

Santa Missa

DILLUNS: 19.00h

DIMARTS A DIVENDRES: 09.00h

DISSABTE I VIGILIES: 20.00h

DIUMENGE: 08.30h i 11.30h

Despatx parroquial

DILLUNS: 20.00h

DIMECRES: 11.00h

* Pot variar durant el mes d’agost

Confessions

DILLUNS: 19.00h

DIMECRES: 10.00h

DISSABTE: 19.30h

* i sempre que es demani

Exposició al Santíssim Sagrament

DILLUNS: 20.00h

DIMECRES: 09.30h

DIJOUS: 18.00h

DIUMENGE: 18.00h*

* S‘avisa amb temps els diumenges que n’hi hagi

1r DIVENDRES DE MES: Exposició al Santíssim de 9:30h a 19:30h

Sant Rosari

DE DILLUNS A DIVENDRES: 19.00h

Per més informació: