COL·LABORA

Donacions

Col·laborar amb l’església és treballar pel Regne de Déu.

DÓNA A LA TEVA PARRÒQUIA

No només amb el teu temps i la teva oració, també pots servir a la teva església fent una aportació econòmica a la teva parròquia per a les seves despeses.

Pots donar amb el codi de Bizum: 00745

Núm compte: ES82 2100 0044 3302 0002 4804

Per qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres:

DÓNA A CÀRITAS

Ajuda’ns a seguir duent a terme les tasques que es realitzen per mitjà de Càritas a la nostra parròquia. Servei de rober, aliments, reforç escolar, ajuda a la gent gran…

Pots donar amb el codi de Bizum: 00643

Núm compte: ES14 2100 0044 3102 0046 0977

Deducció beneficis fiscals

Pots fer un donatiu periòdic o puntual i col·laborar d’aquesta manera amb la teva parròquia i amb la teva diòcesi. Aquests donatius es poden desgravar fiscalment en la declaració de la renda amb interessants novetats per als donatius realitzats durant el 2020, després de la publicació de Reial decret llei 17/2020 del 5 de maig en el qual es modifiquen els percentatges desgravables.

T’expliquem els diferents percentatges de desgravació per als donatius realitzats durant el 2020:

Segons el règim fiscal:

 • Les persones físiques (les que tributen IRPF) es pot desgravar:
  • Donatius de fins a 150 € un 80%
  • Donatius de més de 151 € en endavant un 80% dels primers 150 € i un 35% de la resta.
  • Donatius recurrents (dos anys consecutius donant la mateixa quantitat o major): 40%
  • Amb un límit de deducció màxima: fins al 10% de la base liquidable.
 • Les persones jurídiques (aquelles que tributen per Impost de Societats, l’IS), es pot desgravar:
  • Donatius en general un 35%
  • Donatius recurrents un 40%
  • Amb un límit de deducció màxima: fins al 10% de la base liquidable

Què és un donatiu recurrent? Perquè un donatiu sigui considerat recurrent, ha de complir-se que en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions a la mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al del període impositiu anterior. Per exemple, per als donatius realitzats durant l’any 2020 hauran d’analitzar els donatius efectuats en els anys 2019, 2018 i 2017.

És a dir, els donatius per a l'Església es poden desgravar de la següent manera:
 • Si ets persona física, podràs deduir el 80% de l’import de les teves subscripcions i donatius íntegres per aportacions de fins a 150 € a l’any. A partir d’aquesta quantitat la deducció serà del 40% si portes aportant a l’Església almenys 2 anys seguits, amb un límit del 10% de la base liquidable en la Declaració de la Renda.
 • Si ets persona jurídica, és a dir, una empresa, podràs deduir el 35% de les teves subscripcions i donatius íntegres. Si portes col·laborant amb l’Església almenys 3 anys seguits la deducció és del 40%, amb un límit del 10% de la base liquidable de l’Impost de Societats.