Dijous Sant
  • 20:00h Missa de la Cena del Senyor
  • 22:00h Adoració al Monument
Divendres Sant
  • 8:00h Via Crucis pels carrers
  • 17:00h Ofici de Passió i Mort de Nostre Sr. Jesucrist
  • 21:00h Processó del silenci
Dissabte Sant
  • 22:00h Vetlla Pasqual
Diumenge de Resurrecció
  • 11:30h Missa Pasqual